Menu
Menu
Košík

Obchodné podmienky

1 Základné pojmy:

1.1 Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť FLORADIES s.r.o., Hollého 752/6, Senica 90501, IČO: 44 74 34 16, IČDPH: SK2022814992 , email: floradies@floradies.skZákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ spoločnosti FLORADIES s.r.o., ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.  Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.  Zásielkou sa rozumie produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke www.floradies.sk Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie zmluvný partner Prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie Zásielok

2 Objednávka:

2.1 Zákazník má možnosť výberu konkrétnej kytice či iného produktu na stránke, ktorý chce poslať Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu. Minimálna hodnota objednávky (mimo ceny za doručenie) je 10 € bez DPH.

3 Zrušenie objednávky

3.1 Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred dátumom doručenia Príjemcovi. Zákazník tak môže urobiť telefonicky +421915731319 , mailom na floradies@floradies.sk. V prípade, že zákazník zruší objednávku neskôr ako jeden pracovný deň pred dodaním zásielky, prevádzkovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 100% uhradenej sumy. Ak zákazník zruší objednávku včas (t. zn. 2 pracovné dni pred dátumom dourčenia), Prevádzkovateľ uhradí zákazníkovi zaplatenú čiastku bankovým prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 2,- €.

4 Platba:

4.1 Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

DOBIERKA

(iba u neživého tovaru !)

Objednaný tovar bude doručený poštou do miesta bydliska objednávateľa. Objednávateľ si objednaný tovar na pošte prevezme po uhradení ceny dobierky.

Cena dobierky pozostáva z ceny tovaru, ceny poštovného a poistného (podľa nižšie uvedenej tabuľky) a z ceny balného. Balné je účtované paušálne vo výške 1 € vrátane DPH. Pri malých zásielkách (do hmotnosti 3 kg) balné nebude účtované. Pri objednávke v hodnote nad 300 € vrátane DPH, poštovné ani balné nebude účtované.

Cenník poštovného a všetkých poštových služieb nájdete tu

Kuriérom

Doručenie kuriérom zabezpečujeme kdekoľvek v rámci SR a to do 24 HODÍN. Pri objednávke nad 300€ vrátane DPH doručenie nebude účtované (ak objem nepresiahne 0,7m3 alebo 20 kg). Pri presiahnutí objemu  0,7 m3 alebo 20 kg a zároveň presiahnutí hodnoty objednávky 300€ je účtované zvýhodnené dopravné podľa objemovej hmotnosti. Táto cena sa stanovuje individuálne a negeneruje ju objednávkový systém automaticky.

Ceny prepravy

 

1 Základné pojmy:

1.1 Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť FLORADIES s.r.o., Hollého 752/6, Senica 90501, IČO: 44 74 34 16, IČDPH: SK2022814992 , email: floradies@floradies.skZákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ spoločnosti FLORADIES s.r.o., ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.  Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.  Zásielkou sa rozumie produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke www.floradies.sk Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie zmluvný partner Prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie Zásielok

2 Objednávka:

2.1 Zákazník má možnosť výberu konkrétnej kytice či iného produktu na stránke, ktorý chce poslať Príjemcovi. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu. Minimálna hodnota objednávky (mimo ceny za doručenie) je 10 € bez DPH.

3 Zrušenie objednávky

3.1 Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred dátumom doručenia Príjemcovi. Zákazník tak môže urobiť telefonicky +421915731319 , mailom na floradies@floradies.sk. V prípade, že zákazník zruší objednávku neskôr ako jeden pracovný deň pred dodaním zásielky, prevádzkovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 100% uhradenej sumy. Ak zákazník zruší objednávku včas (t. zn. 2 pracovné dni pred dátumom dourčenia), Prevádzkovateľ uhradí zákazníkovi zaplatenú čiastku bankovým prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 2,- €.

4 Platba:

4.1 Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

DOBIERKA

(iba u neživého tovaru !)

Objednaný tovar bude doručený poštou do miesta bydliska objednávateľa. Objednávateľ si objednaný tovar na pošte prevezme po uhradení ceny dobierky.

Cena dobierky pozostáva z ceny tovaru, ceny poštovného a poistného (podľa nižšie uvedenej tabuľky) a z ceny balného. Balné je účtované paušálne vo výške 1 € vrátane DPH. Pri malých zásielkách (do hmotnosti 3 kg) balné nebude účtované. Pri objednávke v hodnote nad 300 € vrátane DPH, poštovné ani balné nebude účtované.

Cenník poštovného a všetkých poštových služieb nájdete tu

Kuriérom

Doručenie kuriérom zabezpečujeme kdekoľvek v rámci SR a to do 24 HODÍN. Pri objednávke nad 300€ vrátane DPH doručenie nebude účtované (ak objem nepresiahne 0,7m3 alebo 20 kg). Pri presiahnutí objemu  0,7 m3 alebo 20 kg a zároveň presiahnutí hodnoty objednávky 300€ je účtované zvýhodnené dopravné podľa objemovej hmotnosti. Táto cena sa stanovuje individuálne a negeneruje ju objednávkový systém automaticky.

Ceny prepravy

 

Druh tovaru Cena prepravy v € vrátane DPH
Kytice všetky druhy 7,5
Ostatný tovar do 10 kg 7,5
Ostatný tovar 10-20 kg 8,5
Ostatný tovar 20-30 kg 13
Ostatný tovar 30-50 kg 15
Ostatný tovar 50-1000 kg 0,2 € za každý kg

 

Dodanie tovaru v mestách Bratislava, Senica, Trnava, Pezinok, Senec, Malacky je vybavované vlastnou dopravou. Cena za dodanie predstavuje 1,99€ s DPH. Podmienkou dodania je minimálna suma objednávky 33€ vrátane DPH. V opačnom prípade bude prevádzkovateľom objednávka neakceptovaná. Kuriérom je možné tovar dodať aj na dobierku (t.j. zaplatíte za tovar priamo u kuriéra). Cena tejto služby je 1,4 € vrátane DPH

Ďalšie spôsoby platby:

Bankovým prevodom na č.ú.

 

TATRA Banka 2620811356/1100

ÚDAJE PRE ZAHRANIČNÝ PREVOD

nazov účtu : floradies
SWIFT KOD : TATRSKBX
IBAN :  SK4011000000002620811356
adresa banky : Hodžovo námestie 3, Bratislava, Slovenská republika

(Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)

Poštovou poukážkou

(dodávka sa neuskutoční, ak prevádzkovateľovi nie je poskytnutá kópia dokladu o zaplatení),

Osobne

V prípade výberu voľby osobného odberu balné nebude účtované. Miesto osobného odberu bude dohodnuté telefonicky.

Doručenie v mestách Bratislava, Senec, Senica, Pezinok, Stupava, Malacky, Trnava

Tovar je možné doručiť vo vybraných mestách za zvýhodnenú cenu. Termín dodania však nie je garantovaný do 48 hodín od objednania, nakoľko vybavovanie týchto objednávok je riešené prostredníctvom vlastného rozvozu a frekvenciu ovplyvňuje počet objednávok a vykonávaných prác v lokalite. Pre doručenia platia rovnaké podmienky ako pri dodaní kuriérom. Jediným obmedzením je výška objednávky, ktorej hodnota musí presiahnuť 15€ vrátane DPH. V opačnom prípade nebude objednávka spracovaná na doručenie a klient je na túto skutočnosť automaticky vygenerovaným e-mailom upozornený.

5 Dodacie podmienky:

5.1 Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou www.floradies.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ zabezpečuje dodanie zásielky v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania zákazníka. Doručenie v sobotu je možné iba po odsúhlasení s prevádzkovateľom, pričom objednávka musí byť podaná najneskôr do 10:00 hod. predchádzajúceho dňa. Poplatok za doručenie v sobotu je 11,25 € s DPH. V nedeľu sa donášky neuskutočňujú iba výnimočne a za príplatok. Výnimkou sú iba mestá Senica, Jablonica, Čáčov. 5.2 Prevádzkovateľ garantuje doručenie v deň, ktorý si vyberie zákazník pri vystavovaní objednávky. Prevádzkovateľ negarantuje doručenie na presnú hodinu, ktorú si zákazník stanoví. 5.3 V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Dôvod, prečo príjemca zásielku odmietol prevziať nezisťujeme pretože sa môže jednať o rôzne spory medzi objednávateľom a príjemcom. Ak zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ rovnako za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je rovnako evidovaná ako vybavená. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala aj skutočne poskytla a objednávku sa snažila doručiť. Vrátenie tovaru zákazníkom je možné bez udania dôvodu do 7 dní, za podmienky, že uhradí prevádzkovateľovi všetky náklady s tým spojené (dopravné náklady, balné, manipulačné poplatky), nakoľko zákon ukladá vrátenie ceny tovaru a nie služieb spojených s jeho dodaním. Príjemca je povinný prevzatý tovar prezrieť a v prípade jeho eventuálneho poškodenia resp. nekompletnej dodávky má v zmysle všeobecných ochodných podmienok nárok odmietnuť zásielku prevziať. Dodávateľ je povinný nekompletnú resp. poškodenú zásielku bezodkladne opätovne poslať. Prevzatím zásielky príjemca potvrdzuje, že boli zo strany prevádzkovateľa splnené všetky podmienky, tovar je v stave bez poškodenia a objednávka je považovaná za vybavenú. 

6 Záväzky strán:

6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani na ich komerčné využitie.

6.2 Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

7 Záruka:

Na kvety poskytuje Prevádzkovateľ 3-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia zásielky. Ak nastane situácia, že doručená kytica nebola čerstvá alebo bola inak poškodená, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis prevádzkovateľa floradies@floradies.sk , kde vybavíme prípadné reklamácie k Vašej spokojnosti.Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 7 dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená prevádzkovateľovi v určenej lehote.  Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky, denne od 8:00 do 18:00 na čísle 0915731319,
 • e-mailom na floradies@floradies.sk

Ak bola zásielka dodaná s 12-24 hodinovým oneskorením, bola znehodnotená kytica a podobne, kontaktujte zákaznícky servis Prevádzkovateľa floradies@floradies.sk . V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

V prípade neživého tovaru t.j. črepníky a pod. je záručná lehota 24 mesiacov. Záruka sa však výhradne vzťahuje na vady materiálu a nie na škody vzniknuté nesprávnym používaním výrobku. Vadný  tovar objednávateľ vráti prevádzkovateľovi, pričom opätovnú zásielku s rovnakým tovarom už objednávateľ neplatí. Reklamáciu bezodkladne ohláste:

 • telefonicky, denne od 8:00 do 18:00 na čísle 0915731319,
 • e-mailom na floradies@floradies.sk

Ak obdržíte zásielku poškodenú evidentne pri preprave vráťte ju doručovateľovi (Slovenská pošta, kuriér), ktorí nesú za poškodenie plnú zodpovednosť. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť aj prevádzkovateľovi aby bola včas podaná reklamácia aj z jeho strany. Po uznaní reklamácie bude objednávateľovi zaslaný rovnaký tovar, pričom objednávateľ doručenia ni dobierku viac neplatí.

8 Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. novembra 2008

 

 

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

 
   
   
   
   
   
   

 

Dodanie tovaru v mestách Bratislava, Senica, Trnava, Pezinok, Senec, Malacky je vybavované vlastnou dopravou. Cena za dodanie predstavuje 1,99€ s DPH. Podmienkou dodania je minimálna suma objednávky 33€ vrátane DPH. V opačnom prípade bude prevádzkovateľom objednávka neakceptovaná. Kuriérom je možné tovar dodať aj na dobierku (t.j. zaplatíte za tovar priamo u kuriéra). Cena tejto služby je 1,4 € vrátane DPH

Ďalšie spôsoby platby:

Bankovým prevodom na č.ú.

 

TATRA Banka 2620811356/1100

ÚDAJE PRE ZAHRANIČNÝ PREVOD

nazov účtu : floradies
SWIFT KOD : TATRSKBX
IBAN :  SK4011000000002620811356
adresa banky : Hodžovo námestie 3, Bratislava, Slovenská republika

(Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)

Poštovou poukážkou

(dodávka sa neuskutoční, ak prevádzkovateľovi nie je poskytnutá kópia dokladu o zaplatení),

Osobne

V prípade výberu voľby osobného odberu balné nebude účtované. Miesto osobného odberu bude dohodnuté telefonicky.

Doručenie v mestách Bratislava, Senec, Senica, Pezinok, Stupava, Malacky, Trnava

Tovar je možné doručiť vo vybraných mestách za zvýhodnenú cenu. Termín dodania však nie je garantovaný do 48 hodín od objednania, nakoľko vybavovanie týchto objednávok je riešené prostredníctvom vlastného rozvozu a frekvenciu ovplyvňuje počet objednávok a vykonávaných prác v lokalite. Pre doručenia platia rovnaké podmienky ako pri dodaní kuriérom. Jediným obmedzením je výška objednávky, ktorej hodnota musí presiahnuť 15€ vrátane DPH. V opačnom prípade nebude objednávka spracovaná na doručenie a klient je na túto skutočnosť automaticky vygenerovaným e-mailom upozornený.

5 Dodacie podmienky:

5.1 Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou www.floradies.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky. Prevádzkovateľ zabezpečuje dodanie zásielky v pracovných dňoch, čo možno najpresnejšie v termíne podľa želania zákazníka. Doručenie v sobotu je možné iba po odsúhlasení s prevádzkovateľom, pričom objednávka musí byť podaná najneskôr do 10:00 hod. predchádzajúceho dňa. Poplatok za doručenie v sobotu je 11,25 € s DPH. V nedeľu sa donášky neuskutočňujú iba výnimočne a za príplatok. Výnimkou sú iba mestá Senica, Jablonica, Čáčov. 5.2 Prevádzkovateľ garantuje doručenie v deň, ktorý si vyberie zákazník pri vystavovaní objednávky. Prevádzkovateľ negarantuje doručenie na presnú hodinu, ktorú si zákazník stanoví. 5.3 V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Dôvod, prečo príjemca zásielku odmietol prevziať nezisťujeme pretože sa môže jednať o rôzne spory medzi objednávateľom a príjemcom. Ak zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ rovnako za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je rovnako evidovaná ako vybavená. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala aj skutočne poskytla a objednávku sa snažila doručiť. Vrátenie tovaru zákazníkom je možné bez udania dôvodu do 7 dní, za podmienky, že uhradí prevádzkovateľovi všetky náklady s tým spojené (dopravné náklady, balné, manipulačné poplatky), nakoľko zákon ukladá vrátenie ceny tovaru a nie služieb spojených s jeho dodaním. Príjemca je povinný prevzatý tovar prezrieť a v prípade jeho eventuálneho poškodenia resp. nekompletnej dodávky má v zmysle všeobecných ochodných podmienok nárok odmietnuť zásielku prevziať. Dodávateľ je povinný nekompletnú resp. poškodenú zásielku bezodkladne opätovne poslať. Prevzatím zásielky príjemca potvrdzuje, že boli zo strany prevádzkovateľa splnené všetky podmienky, tovar je v stave bez poškodenia a objednávka je považovaná za vybavenú. 

6 Záväzky strán:

6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,
 • v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani na ich komerčné využitie.

6.2 Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

7 Záruka:

Na kvety poskytuje Prevádzkovateľ 3-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia zásielky. Ak nastane situácia, že doručená kytica nebola čerstvá alebo bola inak poškodená, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis prevádzkovateľa floradies@floradies.sk , kde vybavíme prípadné reklamácie k Vašej spokojnosti.Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 7 dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená prevádzkovateľovi v určenej lehote.  Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky, denne od 8:00 do 18:00 na čísle 0915731319,
 • e-mailom na floradies@floradies.sk

Ak bola zásielka dodaná s 12-24 hodinovým oneskorením, bola znehodnotená kytica a podobne, kontaktujte zákaznícky servis Prevádzkovateľa floradies@floradies.sk . V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

V prípade neživého tovaru t.j. črepníky a pod. je záručná lehota 24 mesiacov. Záruka sa však výhradne vzťahuje na vady materiálu a nie na škody vzniknuté nesprávnym používaním výrobku. Vadný  tovar objednávateľ vráti prevádzkovateľovi, pričom opätovnú zásielku s rovnakým tovarom už objednávateľ neplatí. Reklamáciu bezodkladne ohláste:

 • telefonicky, denne od 8:00 do 18:00 na čísle 0915731319,
 • e-mailom na floradies@floradies.sk

Ak obdržíte zásielku poškodenú evidentne pri preprave vráťte ju doručovateľovi (Slovenská pošta, kuriér), ktorí nesú za poškodenie plnú zodpovednosť. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť aj prevádzkovateľovi aby bola včas podaná reklamácia aj z jeho strany. Po uznaní reklamácie bude objednávateľovi zaslaný rovnaký tovar, pričom objednávateľ doručenia ni dobierku viac neplatí.

8 Záverečné ustanovenia:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. novembra 2008

 

 

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.